Spørsmål & svar

Her finner du noen av de vanligste spørsmålene vi ofte får, og svarene på dem. Har du spørsmål som ikke er listet opp her, kontakt oss på post@oseb.no.

Jeg skal sende faktura til OSEB, Oslo Entreprenørbedrift AS. Er det noe jeg må huske på?

 • Ja, vi har byttet vårt økonomisystem, og ber dere sende faktura til vår nye fakturamottak adresse.

 • Vi kan ta imot faktura på EHF. Org.nr: 913155637.

 • Sender du faktura på mail, benytt følgende mailadresse: 507928037890423@voucher.24sevenoffice.com

 • Eventuelle andre henvendelser og betalingspåminnelser sendes til: post@oseb.no.

Hvordan skal fakturaene merkes?

 • Fakturaene skal merkes med bestillers fulle navn og prosjekt nummer.

 • Forfall skal være satt til minimum 30 dager.

 • Faktura dato skal være som avtalt, eller den siste i måneden.

Hva skal fakturaen inneholde ved a-konto fakturering?​

 

 • Ved a-konto fakturering skal fakturaene inneholde kontraktsum.

 • Hva som er fakturert så langt i prosjektet.

 • Hva fakturabeløpet er.

 • Det skal legges ved en betalingsplan.

Jeg skal fakturere OSEB for timearbeider?

 

 • Faktura skal sendes fortløpende for foregående ukes arbeider.

 • Som entreprenør krever OSEB at fakturaen skal inneholde timelister signert av ansvarlig person hos OSEB.

Jeg skal fakturere varer jeg har brukt i arbeid for OSEB?

 

 • Fakturaen skal inneholde usladdet originalt vedlegg fra vareleverandør.

 • Eventuelt påslag på varer skal tydelig fremkomme på fakturaen.

Hva er kontonummeret til OSEB?

 

 • Vårt kontonummer er 1503.43.50911