Spørsmål & svar

Her finner du noen av de vanligste spørsmålene vi ofte får, og svarene på dem. Har du spørsmål som ikke er listet opp her, kontakt oss på post@oseb.no.

Jeg skal sende faktura til OSEB, Oslo Entreprenørbedrift AS. Er det noe jeg må huske på?

- Ja, vi har byttet vårt økonomisystem, og ber dere sende faktura til vår nye fakturamottak adresse.

 

- Vi kan ta imot faktura på EHF. Org.nr: 913155637.

- Sender du faktura på mail, benytt følgende mailadresse:      

 

  507928037890423@voucher.24sevenoffice.com

- Eventuelle andre henvendelser og betalingspåminnelser sendes til: post@oseb.no.

Hvordan skal fakturaene merkes?

- Fakturaene skal merkes med bestillers fulle navn og prosjekt nummer.

- Forfall skal være satt til minimum 30 dager.

- Faktura dato skal være som avtalt, eller den siste i måneden.

Hva skal fakturaen inneholde ved a-konto fakturering?

 

- Ved a-konto fakturering skal fakturaene inneholde kontraktsum.

- Hva som er fakturert så langt i prosjektet.

- Hva fakturabeløpet er.

- Det skal legges ved en betalingsplan.

Jeg skal fakturere OSEB for timearbeider?

 

- Faktura skal sendes fortløpende for foregående ukes arbeider.

- Som entreprenør krever OSEB at fakturaen skal inneholde timelister signert av ansvarlig person hos OSEB.

Jeg skal fakturere varer jeg har brukt i arbeid for OSEB?

 

- Fakturaen skal inneholde usladdet originalt vedlegg fra vareleverandør.

- Eventuelt påslag på varer skal tydelig fremkomme på fakturaen.

Hva er kontonummeret til OSEB?

 

- Vårt kontonummer er 1503.43.50911

livelogo_913155637 (1).png
Entrepreor_logo_hvit_illustrator.png

Oslo Entreprenørbedrift AS

   Org. nr. 913155637

 Telefon: 22 12 00 52

E-post: post@oseb.no

Strømsveien 200 - 0668 Oslo

facebook.png
instagram.png
linkedin-logo-black_134815.png

Copyright 2020 Oslo Entreprenørbedrift AS

DiBk.png
Byggmesterforbundet_logo_kvadratisk.png
Mestermerke.png
hvit-bakgrunn-og-sort-bakgrunn.png