I 2013 var Thomas Jacobsen utførende tømrer. I år omsetter bedriften han leder for 100 millioner kroner og har 40 ansatte. (Foto: Byggmesteren)


– Dette er som en liten dal med bratt fjell på sidene og dyp leiregrunn i midten. Enkelte av husene må peles til fjell og det etableres store fyllinger i bakkant, sier byggmester og daglig leder Thomas Jacobsen i Oslo Entreprenørbedrift.

Han viser rundt på boligprosjektet i Bærum som krever grunnarbeider utenom det vanlige.

Grunnmurer ble støpt samtidig med det omfattende VA-anlegget. Det krevde logistikk på timenivå. (Foto: Byggmesteren)


Jacobsen er opptatt av å gripe gode muligheter innen privat boligbygging og offentlige anbud.

Jacobsen mener at flere byggmestere burde prøve seg på rammeavtaler med Undervisningsbygg og andre offentlige byggherrer:

– Undervisningsbygg vil ha selvgående og gode håndverkere. Jeg tror de har hatt dårlige erfaringer tidligere med ufaglærte som må følges opp med mange timer prosjektledelse, sier byggmesteren som gjerne deler sine tips om hvordan man vinner slike anbud.


– Å bygge for det offentlige og utvikle egne boliger gir oss handlingsrom når ett av markedene endrer seg, sier byggmester Jacobsen. (Foto: Byggmesteren)Oslo Entreprenørbedrift har 40 ansatte som utfører alt fra antikvarisk restaurering av Nobelinstituttet til utskifting av dører på skoler. (Foto: Oslo Entreprenørbedrift)


– Sett av tid og les det som skal leses sånn at du kan besvare alt riktig. For selve prisdelen er som regel det enkleste. Mange ryker ut av konkurranser på enkle formfeil, forklarer byggmester Thomas Jacobsen


Les hele saken i magasinet BM-0820 her.