Oslo Entreprenørbedrift har siden 2014 jobbet med Nobelinstituttet i Oslo. Både utvendig og innvendig. Alt fra flater til detaljer.

I 2020 har oppdraget vært å rehabilitere fasadene. Vi begynte med utbedring av skader som hadde kommet i den utvendige pussen, så malte vi hele fasaden og alle vinduene på nytt. Underveis kom også behovet for å bytte tak og alle beslag, mens vi først var i gang. Oppdraget ble med dette betydelig utvidet, og vi er takknemlige for tilliten vi har blitt gitt av Nobelinstituttet. Når oppdraget var utført hadde vi utbedret fasadene, malt de, og byttet taket på hovedbygg og stallbygning med sinktekking. Dette er det største oppdraget Oslo Entreprenørbedrift har utført for Nobelinstituttet så langt.

Tidlig var byantikvaren inne og tok prøver for å finne byggets opprinnelige farger, og den endelige fargen er en etterlikning av en av de aller første.


Oslo Entreprenørbedrift hadde i dette prosjektet 10 mann i arbeid, og vi benyttet vår søsterbedrift, Oslo Murmesterbedrift som utførende på fasadearbeidet. Oslo Blikkenslagerverksted gjorde beslag og taktekking.


Kontorsjef Dag Kühle-Gotovac hadde ansvaret for bygningsmassen og gjør jobben svært godt, samvittighetsfullt og profesjonelt, ofte i samråd med byantikvaren.

Samarbeidet mellom Nobelinstituttet og Oslo Entreprenørbedrift har gått knirkefritt, og våre ansatte har gjort en flott jobb. De ble også ekstra stolte av å jobbe på et signalbygg av denne kaliberen.

Både vi og Nobelinstituttet er svært fornøyde med resultatet!! 

Siden 2014 har det vært årlig kontakt mellom Nobelinstituttet og Oslo Entreprenørbedrift. Kostnader og rammer blir oversendt i desember og januar, og enigheten omkring hvilke områder som må utbedres foreligger i mars. Dette fører til en forutsigbarhet og en mulighet for god planlegging. Dette ender igjen opp med vel gjennomførte prosjekt, og en lykkelig kunde, nok en gang.

Siden 2014 har Oslo Entreprenørbedrift gjennomført en rekke oppdrag for Nobelinstituttet. Det har vært tilbakestilling til opprinnelig stand innvendig: komitérom og kontorer. Rehabilitering og tilbakestilling av hovedsalen, der fredsprisvinneren hvert år annonseres. Rehabilitering av terazzoen i trapperom. og rehabilitering av himlinger med fredsduer mm. 

Vi i Oslo Entreprenørbedrift er stolte og takknemlige for muligheten til å jobbe på et så viktig signalbygg som Nobelinstituttet faktisk er. Tusen takk.