Mellom klassiske murgårder på Majorstuen bygger Oslo Entreprenørbedrift AS to tomannsboliger i plasstøpt bærende betongkonstruksjoner og murte yttervegger i porebetong på en tomt som bare er 270 m².


– Selv om dette er små bygg ble kravene til brannmotstand, kvalitet og utførelse veldig store, sier prosjektleder og sivilingeniør Tadija Teofanovic.


To gamle næringslokaler er revet for å gi plass til en forbygning i to etasjer med hems og loft samt en bakbygning over to etasjer med flatt tak.

– Med små boliger midt i Oslo teller hver eneste kvadratmeter du får lov til å bygge, sier Teofanovic og tar oss med opp på taket til bakbygget.


For å fordrøye overvann på taket er det prosjektert sedum. De vannsamlende plantene bergknapp holder på vannlageret over lengre tid og trenger lite stell. Grønne tak har dessuten andre positive effekter som f.eks. CO2- og støvbinding og ikke minst estetisk effekt for bygårdene rundt: Nå ser naboene ned på et grønt og trivelig tak, forklarer Teofanovic.

Du kan lese resten av artikkelen på Byggmesteren.